Successfully Enrolled in Advanced UTS - Vinayak Pawar

You are successfully enrolled in Advanced UTS Course

Payment Confirmation ई-मेल तुम्ही दिलेल्या ई-मेल आयडी वर आलेला असेलच. Inbox मध्ये ई-मेल दिसत नसल्यास Spam किंवा Promotion folder चेक करा. 

Payment केल्याचा screenshot 8766955276 या WhatsApp नंबर वर पाठवा. LIVE Training चे Slots तुमच्यासोबत शेअर केले जातील. तुम्हाला शक्य असलेली वेळ तुम्ही निवडू शकता.

Send Payment Screenshot on WhatsApp 8766955276